အဂၤါ သားသမီးတို႔၏အေၾကာင္း သိေကာင္းစ႐ာ 

အဂၤါ သားသမီးတို႔၏အေၾကာင္း သိေကာင္းစ႐ာ အဂၤါေတြဟာ အျပင္ပန္း သ႑န္ တည္ၿငိမ္ ေအးေဆးစြာနဲ႔ ေနတတ္ၾကေပမဲ့ အင္မတန္မွ ေဒါသျကီးတဲ့ ေန႔နာမ္ေတြ ျဖစ္ျကတယ္။ မဟုတ္ရင္ မခံခ်င္ျကဘူး။ ေဒါသျဖစ္ရင္ အျပင္မွာ ေပါက္ကြဲၾကတာထက္ ပါးစပ္က ပူညံပူညံနဲ႔ ေရ႐ြတ္ ေနတတ္ၾကတယ္။ လူေတြအေပၚ ေဖာ္ေ႐ြစြာနဲ႔ ခင္မင္တတ္ပါတယ္။ ဝတၲ႐ား ပ်က္ကြက္မိ႐င္လည္း အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ ေတြးပူ ေနတတ္ၾကတယ္။ မိသားစုေတြ အေပၚမွာ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈေတြ ေပးခ်င္တဲ့ စိတ္ေတြ ႐ွိျကတယ္။ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းတဲ႔ ပံုစံမ်ိဳးေပမဲ့ တခါတေလ မိသားစုထဲမွာ ေပါေျကာင္ေျကာင္ ႏိုင္တတ္ၾကတယ္။ အလုပ္လုပ္တဲ့ ေန႐ာမွာ သူမ်ားအေပၚ ဦးေဆာင္ခ်င္တဲ့စိတ္ ႐ွိတယ္။ ကိုယ္လုပ္႐င္ ကိုယ္အေကာင္းလို႔ ထင္ျမင္တတ္ၾကတာ အဂၤါ။ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္လည္း […]

Continue Reading